HealthWay na Bayer Supplier Day

Lipiec 31, 2014
Bayer Supplier Day
Agencja HealthWay była jedynym dostawcą, zaproszonym do wystąpienia obok prezentacji Bayer, przedstawionym jako przykład rozwoju współpracy w tworzeniu innowacji na styku Bayer-dostawcy.