Career
Freelancer Cooperation/

NASZE WARTOŚCI


HealthWay jest firmą opartą na wartościach. Wierzymy, że możemy realizować naszą misję dzięki poszanowaniu 7 kluczowych wartości:
Orientacja na Klienta (customer orientation)
przedkładamy interes klienta przed nasz własny i staramy się dostarczać mu większej wartości niż oczekuje.
Kreowanie wartości (value creation)
każde zadanie i proces są okazją do generowania wartości dla naszych klientów.
Profesjonalizm (professionalism)
stosowanie wysokich standardów postępowania traktujemy jako przejaw troski o czas naszych klientów, pracowników i kooperantów.
Przywództwo (leadership)
dążymy, aby każdy kontakt z nami stanowił źródło inspiracji ze względu na wiedzę, doświadczenia i pomysłowość naszego zespołu.
Zaangażowanie (involvement)
angażowanie w każde zadanie jest wyrazem pasji i oddania temu co robimy.
Rozwój (improvement)
jesteśmy nastawieni na rozwój i dążymy do doskonałości w obszarze naszej specjalizacji.
Szacunek (respect)
szacunek jest dla nas podstawą każdej relacji, a różnorodność sposobem na poszerzanie naszych horyzontów.