Career
Graduate Development Programme
Our Values

WSPÓŁPRACA Z NIEZALEŻNYMI TWÓRCAMI I DOSTAWCAMI


Jako firma bazujemy przede wszystkim na własnym Zespole i nie mamy dużych tradycji we współpracy z freelancerami, ale dostrzegając trendy w coraz większym stopniu otwieramy się na taką formę kooperacji.
Nasza strategia w tym obszarze zakłada możliwość bliskiej współpracy z niewielką grupą niezależnych twórców, opartą na uczciwych
i przejrzystych regułach oraz systemie wartości HealthWay. Jeżeli podzielasz nasz system wartości, czujesz się wysokiej klasy profesjonalistą
w swojej dziedzinie i jesteś gotowy współpracować z nami na wyłączność w branży farmaceutycznej, zapraszamy do kontaktu.