Nowy artykuł w Pharmaceutical Representative

Wrzesień 13, 2014
strategie multichannel
Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu na temat strategii komunikacji na rynku farmaceutycznym w dobie multichannel. Tym razem, dr Tomasz M. Miśkiewicz zwrócił uwagę, iż obecnie osoby planujące strategie komunikacji mają do dyspozycji tak ogromną ilość danych, z tak wielu źródeł, o tak różnej jakości, że wyzwaniem staje się wybór tego, co najważniejsze. Najwięcej zmian występuje również po stronie adresatów komunikacji. Dzięki mnogości źródeł informacji i więk¬szemu dostępowi do niej pacjenci stają się coraz bardziej świadomi. Wiedząc więcej, dążą do konfrontowania po¬zyskanych informacji z wiedzą i opinią lekarza czy farma¬ceuty, a także bardziej aktywnego udziału w planowaniu i prowadzeniu leczenia. Artykuł można pobrać ze strony: http://www.pharmrep.pl/artykul/strategie-komunikacji-na-rynku-farmaceutycznym-w-dobie-multichannel/350