O NAS


Specjalizujemy się komunikacji multichannel na rynku ochrony zdrowia. Naszą misją – „The Way for Grow” – jest znajdowanie sposobów na wzrost produktów i firm naszych klientów przy jednoczesnym poszanowaniu prawa pacjentów i środowiska medycznego do rzetelnej informacji.
Przez ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dla około 200 brandów, reprezentujących prawie wszystkie obszary terapeutyczne. Pracowaliśmy dla blisko 50 firm farmaceutycznych, w tym dla większości globalnych firm innowacyjnych. Kampanie multichannel, prowadzone przez HealthWay w Polsce i regionie CEE, pozwoliły naszym klientom budować zaangażowanie pacjentów i środowisko medycznego, kreować silne marki i realizować cele finansowe.
Czujemy się zobowiązani do nieustannego rozwoju i odpowiedzialni za tworzenie standardów komunikacji na rynku ochrony zdrowia. Bazując na badaniach naukowych, podejściu evidence-based marketing oraz autorskich metodologiach rozwijamy innowacyjne narzędzia i produkty zwiększające percepcję i zapamiętywalność przekazu.
Jesteśmy członkiem sieci The Bloc Partners – światowego lidera w komunikacji na rynku healthwellness.
HealthWay Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000260858 NIP 972-114-09-60,
REGON 300369227, kapitał zakładowy 150000 zł